Tarjoamme kaikki turvatekniikan palvelut ammattitaidolla. Käytössämme on kuusivaiheinen laatujärjestelmä, jossa yhtään työvaihetta ei jätetä satunnaisen puhelinsoiton tai muistin varaan. Meillä turvallisuutesi on hyvissä käsissä!

 

PTT-LAATUJÄRJESTELMÄ™
Kuusivaiheisessa laatujärjestelmässä jokainen työvaihe käydään tarkasti läpi. Kaikki työ tarkastetaan ja dokumentoidaan sisäisesti. Ajantasainen turvajärjestelmädokumentti on vahinkotilanteessa yhtä arvokas kuin järjestelmä itse!

Projektin edetessä järjestelmävaiheet tarkastetaan työpareittain, ja projektilla on aina sähköisen dokumentoinnin lisäksi kaksi vastuuhenkilöä.

 

palvelut

1. Kartoitus

 • Kartoitusvaiheessa käydään läpi tarpeet ja esitellään niihin soveltuvat ratkaisut. Näiden pohjalta valmistuu toimenpide- ja ylläpitosuunnitelma.

2. Suunnittelu

 • Järjestelmä suunnitellaan, ohjelmoidaan ja tarvittaessa rakennetaan valmiiksi testitiloissamme.

3. Asennus

 • Laitteistot asennetaan, ohjelmoidaan ja optimoidaan tilojen ja käyttöpaikkojen vaatimusten mukaiseksi.

4. dokumentointi

 • Valmiista järjestelmästä laaditaan tarkka dokumentointi ylläpidon, huollon ja viranomaistoimintojen tueksi. Yksityiskohtainen dokumentointi on vahinkotilanteissa ensiarvoisen tärkeää.

5. Koulutus

 • Opastamme ja koulutamme aina järjestelmän käyttöön. Lisäksi tuki on saatavilla 24h vuorokaudessa.

6. Ylläpito ja huolto

 • Ylläpitosuunnitelma auttaa järjestelmän elinkaaren seurannassa. Ajan saatossa vastaantulevat potentiaaliset haavoittuvuudet pyritään ennakoimaan ja välttämään edeltä käsin.
 • Myös huolto palvelee 24 tuntia vuorokaudessa, apu on aina puhelinsoiton päässä.

Leasing

 • Järjestelmäleasing tai huoltosopimus on helppo tapa jakaa investointipidemmälle jaksolle ja vapauttaa pääoma tuottavaan toimintaan. Tarjoamme myös leasing-rahoitusta kaikille järjestelmille ja -palveluille.

Ratkaisut

Kaupan ala

 • Vähittäiskaupoissa suurimpana haasteena on tuotehävikin minimoiminen, tähän on ratkaisuina esim. videovalvonta ja tuotesuojaportit.

Julkinen sektori

 • Julkisella sektorilla haasteina mm. henkilöiden kulkemisen rajoittaminen ja ilkivalta. Tähän ratkaisuna esim. kulunvalvonta, rikoisilmoitinjärjestelmät ja älykäs videoanalyysi.

Huoltamoturvallisuus

 • Huoltamoiden murheena ovat polttoainevarkaudet ja ilkivalta. Tähän ratkaisuna on älykäs videovalvonta ja rekisterikilven tunnistustarkkuus videokuvasta.

Teollisuus

 • Teollisuudella on monesti tarpeita rajata kulkuja ja minimoida kadonneiden avaimien aiheuttamat kustannukset. Ratkaisuja mm. kulunvalvonta, työajanseuranta ja videovalvonta.

Kodin turvallisuus

 • Kodin suojaaminen on nykyään hyvin tarpeellista, onhan se jokaisen ihmisen tärkein rakennus. Käytön helppous on erityisen tärkeää koska esimerkiksi lasten kulku on otettava huomioon.

Pankit

 • Pankit tarvitsevat suojan 24/7, jossa on tärkeää henkilön tunnistaminen ja avunkutsu sitä tarvittaessa. Tähän ratkaisuina rikosilmoitinjärjestelmät, langattomat hätäkutsupainikkeet ja laadukas videovalvonta.